Tag Archives: zakat mal

Tunaikan Zakat Mal Atas Hartamu

Minggu depan sudah datang bulan Ramadhan, setelah itu dilanjutkan dengan Idul Fitri. Nah, hari raya ini pasti identik dengan yang namanya zakat. Menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dengan membayar zakat maka diri dan harta kita akan kembali suci. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat ...  read more

just blogging